Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Παν/µίου, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Παν/µίου Μακεδονία

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων