Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με υποβολή Νέας Δήλωσης Προτίμησης για την κάλυψη κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας του 3ου Γυμνασίου Αιγίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_Δ-ΝΤΩΝ_ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ