Πρόσκληση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για απόσπαση στην ΚΥ των ΓΑΚ και την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος (προθεσμία από 18/06 – 25/06/2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ