Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και έλαβαν οριστική τοποθέτηση

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το αρμόδιο Τμήμα του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και έλαβαν οριστική τοποθέτηση, την Τετάρτη 30/06/21 θα αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους, σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαθίσταται και ισχύει σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Π.Δ. 100/97 και η θητεία τους συνεχίζεται κανονικά.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες να αποστείλουν στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας αντίγραφο της πράξης ανάληψης υπηρεσίας.