Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντων/ντριων 3ου Γυμνασίου Αιγίου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_Δ-ΝΤΩΝ_ΓΣΙΟ_3ο_ΓΣΙΟ_ΑΙΓΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ