Ανάληψη Υπηρεσίας νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών – Δικαιολογητικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όσοι/ες διορίζονται σε θέση μονίμου εκπαιδευτικού κατηγορίας Π.Ε. στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,  σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 95853/Ε1/2-8-2021, 95849/Ε1/2-8-2021 και 97010/Ε1/4-8-2021 αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκαν αντίστοιχα στα ΦΕΚ 1817/10-8-2021/τ. Γ΄, 1818/10-8-2021/τ. Γ΄ και 1819/10-8-2021/τ. Γ΄,  να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 11 Αυγούστου έως και την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021.

Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται, κατ’ εξαίρεση, έως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 μόνο για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται αποδεδειγμένα εντός των πυρόπληκτων περιοχών της Επικράτειας.

Ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών: 09:00΄έως 12:00΄

Ώρα ορκωμοσίας:  13:00΄

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ

Διευκρινιστικές οδηγίες-νεοδιόριστοι

210811_ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανάληψη Υπηρεσίας Ανακοιν Ορθό
ΦΕΚ 1819 (97010-Ε1-4-8-2021)
ΦΕΚ 1818 (95849-Ε1-2-8-21)
ΦΕΚ 1817 (95853-Ε1-2-8-2021)