Πρόσκληση Υποβολής Δήλωσης προτίμησης σχολείων αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2020 – 2021, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν παρακάτω, από την Παρασκευή 20-08-2021 μέχρι και την Τρίτη 24-08-2021 και ώρα 10:00 το πρωί, το αργότερο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενδεικτικά λειτουργικά κενά (xls)

Αιτήσεις μπορείτε να κάνετε εδώ.