Ανακοίνωση Λειτουργικών Κενών στα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας και Πρόσκληση Αναπληρωτών ΠΕ23-ΠΕ30 για Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Τοποθέτησης (Α ΄Φάση Προσλήψεων) Σχ.Ετους 2021-22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΔΕΥ
ΚΕΝΑ ΣΔΕΥ ΑΝΑ ΚΕΔΑΣΥ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ