Πίνακας Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών (Αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ – Αποσπασμένων απο άλλο ΠΥΣΔΕ ) Γενικής Παιδείας Δ.Ε. 2021

Πράξη ΠΥΣΔΕ 31/26-08-2021 (.xlsx) (ανακ.)