ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την Φ.10.1/8211/24-06-2021 Απόφαση του Διευθυντή   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας «Παράταση παραμονής σε σχολεία προσωρινής τοποθέτησης» οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν έχουν τοποθετηθεί για το σχολικό έτος 2021-2022, αύριο 01-09-2021, θα αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα προσωρινής τοποθέτησης σχολικού έτους 2020-2021.

Η πιο πάνω παράταση ισχύει έως την ανακοίνωση της νέας τοποθέτησής τους για το σχολικό έτος 2021-2022.