Πρόσκληση Εκπ/κών Π.E. & Δ.Ε. κλάδου ΠΕ86 για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στη Γενική Δ/νση Ψηφ. Συστημάτων Υποδομών & Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ για το Σχ. Έτος 2021-22

Ειδική Πρόσκληση ΠΕ86_ΨΛΧ846ΜΤΛΗ-ΕΗΕ