ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για μετακίνηση στο ΕΛΣΙΝΚΙ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ απο το 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ανακοινοποίηση: S22C-6e21100418320.pdf