Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Προθεσμία : Από 17 έως και 28 Νοεμβρίου 2021
Β ΚΥΚΛΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2021_
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2H Ψ50Α46ΜΤΛΗ-Ρ0Φ