Εγκύκλιος Ενεργοποίησης Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

– Εγκυκλιος_Ενεργ_Επτ_Επιτρ_για_Εισαγωγή_ακ_έτους_2022-23signed