Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή σε ανοικτό μητρώο του ΙΕΠ

Ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με το ΙΕΠ, διευκρινίζεται ότι  σε ότι αφορά στην προθεσμία εντός της οποίας οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο ανοιχτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων –Συντονιστών» και «Ειδικών Επιστημονικών ομάδων-Θεματοδοτών/Αξιολογητών» για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας», αυτή είναι από την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 έως και την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00.