Τροποποίηση πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή εκπαιδευτικών Δ.Ε. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας σχολικού έτους 2021-22

20652_Τροποποίηση πίνακα αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή 2021-2022_τελικο RTG1_ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001]22-12-21