Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων για Οριστική Τοποθέτηση μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ 2022

Πρόσκληση_Οριστικών Τοποθετησεων ΕΕΠ-ΕΒΠ_2022_27.5.22_ΤΕΛΙΚΟ_signed
Πίνακας οργανικών κενών_ΕΕΠ-ΕΒΠ_2022_27.5.22
Δηλωση οριστικής τοποθετησης_ΕΕΠ-ΕΒΠ_2022_27.5.22
Πίνακας μορίων ΕΕΠ-ΕΒΠ