Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας ΓΕΛ Δάφνης

signed 12192_ΤΕΛΙΚΟ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ_Δ-ΝΤΗ_ΚΑΛΥΨΗ_ΓΕΛ_ΔΑΦΝΗΣ
20220822_Αίτηση-αναπληρωτών-διευθυντών_ΑΧΑΪΑΣ
20220822_ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ