Προκήρυξη ημερομηνίας εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του ΥΠΑΙΘ και στα δεκατρία (13) Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

– Προκήρυξη ημερομηνίας εκλογών αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων ΥΠΑΙΘ