Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών για την Διδασκαλία – Εποπτεία του “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας”

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών για την Διδασκαλία – Εποπτεία του “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας”

Δείτε τον πίνακα (Ζ Φάση) εδώ.

Δείτε τον πίνακα (ΣΤ Φάση) εδώ.