Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπ/κών Α/θμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης για τον ορισμό τους ως μέλη στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής του αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (2)_ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ -ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ