Τροποποιήσεις τοποθετήσεων, διαθέσεις και ανακλήσεις μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Πρ. ΠΥΣΔΕ 43/13-10-22). Ορθή επανάληψη

Σας ενημερώνουμε ότι, οι αλλαγές θα ισχύσουν από την Δευτέρα 17/10/2022

ΤΕΛΙΚΟ_ΑΠΟΦ_16566_13-10-2022_ΠΡΑΞΗ_43.signed