Εξεταστικά κέντρα ΚΠγ Περιόδου 2022 Β’

Με την υπ’ αριθ. 136828/Α5/03-11-2022 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης ψηφιακών συστημάτων, υποδομών και εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίστηκαν τα Εξεταστικά Κέντρα και οι έδρες των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2022Β, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

– Εξεταστικά κέντρα ΚΠγ 2022 Β’

Σας ενημερώνουμε πως θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση με την κατανομή των υποψηφίων για την εξέταση των προφορικών.