Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Σε συνέχεια της ανάρτησης της 23ης Νοεμβρίου 2022 με θέμα «Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης»,  ενημερώνουμε τους υπόχρεους εισαγωγικής επιμόρφωσης ότι αναμένεται η έκδοση της  πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και κατά συνέπεια δεν έχει αναρτηθεί σχετική ανοικτή πρόσκληση στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) και δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. όπου θα αναρτηθεί η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μόλις εκδοθεί.