Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για Εισαγωγική Επιμόρφωση έως και την 23-01-2023

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων για Εισαγωγική Επιμόρφωση είναι η 23-01-2023.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΠ_ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
6206 E3 19 01 2023