Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

ΕΞΕ – 19392 – 2023 – Ενημέρωση υποψηφίων για προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2023-24