Ανακοινοποίηση Προγράμματος Συνεντεύξεων & Εξέτασης στην ξένη Γλώσσα των Υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχ. Μονάδων και ΕΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ_10-03-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΞΕΝΗΣ-ΓΛΩΣΣΑΣ-2023