Ορθή Επανάληψη του Πίνακα Εισήγησης Οριστικής Τοποθέτησης ως προς την Κατηγορία των Εκπ/κων με Θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και συγκεκριμένα την ειδικότητα ΠΕ86 (ΠΡΑΞΗ 14/26-05-2023)

Εισήγηση τοποθέτησης 2023 απο τη συνεδρ. ΠΥΣΔΕ 02 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΕ86
Επικ.Πίνακας Oργ.Kενων-Yπεραρ.Γενικής Παιδείας 2023 ανα σχολική μονάδα ΜΕΤΑ ΥΠΕΡ. 26.05.2023_ΔΙΟΡΘΩΣΗ