Ανάρτηση Αναπροσαρμοσμένου Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, κατόπιν επαναπροκήρυξης, μετά από ενστάσεις και Πρόσκληση σε Συνέντευξη-Πρόγραμμα συνεντεύξεων

13707_ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ _ΤΕΛΙΚΟ.s

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_signed

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ_ΤΡΙΤΗ_ 29-08-2023