Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/τριών Σχ. Μονάδων και Ε.Κ., καθώς και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (ορθή επανάληψη)

Πλήρωση με επιλογή θέσεων Υποδιευθυντών/τριών και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. στις  Σχολικές Μονάδες Γενικής, Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

από Τρίτη  26 Σεπτεμβρίου 2023 έως και Πέμπτη 5 Οκτωβρίου

και ώρα 15:00΄

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην αίτηση για την έκδοση του Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ) να αναγράφεται οπωσδήποτε η πρόθεση υποψηφιότητας για τις θέσεις Υπ/ντών/ντριών ή Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ., προκειμένου να ληφθεί υπόψη για την έκδοση Π.Υ.Μ.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση για έκδοση ΠΥΜ μέχρι 2/10/2023.

 Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση δεν χρειάζεται να επανυποβάλουν.

15997_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_25_09_2023 -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ