Επαναπροκήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση δύο (2) θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών του ΓΕΛ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

685Α46ΝΚΠΔ-ΩΔΔ
ΦΕΚ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_2023
Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ