Εξεταστικά κέντρα ΚΠΓ και κατανομή εξεταζομένων ενότητας προφορικών – Νοέμβριος 2023

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους
ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Εξεταστικά Κέντρα:
3ο ΓΕΛ Πατρών (τηλ. 2610.322.190)
Διεύθυνση: Αγίου Ιωάννου Πράτσικα 2, 26333, Πάτρα

 

Απόφαση  Ορισμού Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων
για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2023Β

Στο 3ο ΓΕΛ Πατρών θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των γλωσσών Αγγλικά (Επίπεδα Β, Γ), Γαλλικά (Επίπεδα Β, Γ), Γερμανικά (Επίπεδα Β, Γ), Ισπανικά (Επίπεδο Β) και Ιταλικά (Επίπεδο Β).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο θα γίνει η εξέταση των γλωσσών

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2023
Επίπεδο Β’: ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΑ: 07:30 πμ

Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2023
Επίπεδο Γ’: ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΑ: 07:30 πμ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

• ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
10 Λεπτά νωρίτερα από την ώρα που αναφέρεται στο πρόγραμμα.
• Το Σάββατο 25/11/2023 θα εξεταστεί προφορικά το επίπεδο Β και
την Κυριακή 26/11/2023 το επίπεδο Γ.

Για την ακριβή ώρα της προφορικής εξέτασης, βρείτε τον κωδικό υποψηφίου σας στο αντίστοιχο αρχείο:

 

3ο ΓΕΛ Πατρών 

Πληροφορίες: 2610.465.898 / 2610.465.868 / 2610.465.892 / 2610.465.886 (9.00πμ – 11.00πμ).