Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ σχολικού έτους 2023-2024

143634_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ_Δ_23_ΨΓ6346ΝΚΠΔ-Η3Μ
FEK-2023-Tefxos B-05999-downloaded -30_10_2023
ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΚΠ_ΕΝ_Δ_2023_24
ΦΕΚ Β 6056_23_ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΥΑ_ΕΝΙΣΧ ΔΙΔ