Εγκύκλιος Έναρξης & Πίνακας αιτήσεων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίων 2023-2024

Θα ακολουθήσει νέα ανάρτηση σχετικά με την τοποθέτηση των επιλεγέντων/επιλεχθεισών εκπαιδευτικών.

ΣΥΝ2_ΚΑΤ_ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ_ΕΝ_Δ_2023_24
ΣΥΝ1_ΔΗΛΩΣΗ_ΤΟΠΟΘ_ΕΝ_Δ_2023_24
ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ_ΟΠΣΥΔ
146621_Εγκ έναρξης ΕΝ_Δ_23_24_Ψ4ΗΚ46ΝΚΠΔ-ΕΦΘ