Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάθεση εκπαιδευτικών στη ΔΔΕ Αχαΐας, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάθεση εκπαιδευτικών στη ΔΔΕ Αχαΐας
– Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάθεση στη ΔΔΕ Αχαΐας