Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί

Παρακαλούνται οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ  στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας με την υπ’αριθμ. πρωτ. 72166/Ε2/28-06-2024  Y.A. για εξαιρετικούς λόγους υγείας (και μόνο)  να αποστείλετε στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας  στο εμπιστευτικό πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αχαΐας  τα δικαιολογητικά πάθησης για λόγους μοριοδότησης ενόψει των τοποθετήσεων σας εντός ΠΥΣΔΕ Αχαΐας (dieythdde@sch.gr) .