Επαναπροκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντή/ντριας στο Γυμνάσιο Δάφνης Καλαβρύτων της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

1.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΜ για επαναπροκήρυξη
2.Αίτηση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος
3_Υπόδειγμα-Υπεύθυνης-Δήλωσης
FEK-2023-Tefxos B-04843-downloaded -27_06_2024
fek-b-6141-3-12-2022
Επαναπροκήρυξη 6Υ0Θ46ΝΚΠΔ-ΓΞΞ
Ν 4823 2021