Ανανέωση αποσπάσεων, ανάκληση ανανέωσης απόσπασης και νέων αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία)

ΕΞΕ – 77237 – 2024