Ανακοινώσεις ΠΥΣΔΕ

2η ανακοινοποίηση αλφαβητικών πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Σ.Ε.Κ. 2011

file icon doc

Οι εγγεγραμμένοι στους παραπάνω πίνακες έχουν δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή τους (καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: Τρίτη 05-07-2011).

file icon doc διαβιβαστικό   file icon xls πίνακας