Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Δ.Δ.Ε. – ΚπΓ/Παρελήφθησαν τα πιστοποιητικά περιόδου Νοεμβρίου 2011

 

ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠγ Νοεμβρίου 2011 ΠΑΡΑΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΕΡΜΟΥ 70, 2ος όροφος, κα Σουλιώτη) ΜΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ:

 • ταυτότητας των ενδιαφερόμενων ή
 • των νόμιμων κηδεμόνων τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή
 • με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής

ΥΠΔΒΜΘ – Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας/Αναβολή εξετάσεων Μαΐου 2012

 

Δελτίο Τύπου                                             

Ανακοίνωση αναβολής των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου Μαΐου 2012.

Από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η αναβολή διεξαγωγής των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας,  εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2012 για την πιστοποίηση της  γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής, οι οποίες είχαν ορισθεί για τις 5 και 6 Μαΐου 2012. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν με νέα ανακοίνωση.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΔΕΛΤΙΟ – ΤΥΠΟΥ

file icon doc

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1.       Προκηρύσσουμε τη διεξαγωγή εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Μαΐου  2012 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής.

2.      Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 5 και 6 Μαΐου  2012 για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική.

β)   Β   (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

γ)  Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

3.      Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 20 Φεβρουαρίου έως  και 2 Μαρτίου 2012.

4.      Οι αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις οικείες  Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου κατοικίας ή διαμονής των υποψηφίων.

5.      Οι σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψήφιους από την ιστοσελίδα του ΚΠγ : www.kpg.minedu.gov.gr, καθώς και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

file icon doc ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   file icon doc ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Περισσότερα

Δελτίο τύπου Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2012

file icon doc

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 5 και 6 Μαΐου  2012

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται: από Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου έως & Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012.

Ανακοινώνουμε την προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων περιόδου Μαΐου 2012, για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών:

 • Αγγλικής,
 • Γαλλικής,
 • Γερμανικής,
 • Ιταλικής
 • Ισπανικής
 • Τουρκικής

για τα επίπεδα :

 • Α στις γλώσσες
  • Αγγλική,
  • Γαλλική,
  • Γερμανική
  • Ιταλική.
 • Β στις γλώσσες
  • Αγγλική,
  • Γαλλική,
  • Γερμανική,
  • Ιταλική,
  • Ισπανική
  • Τουρκική
 • Γ1 στις γλώσσες
  • Αγγλική,
  • Γαλλική,
  • Γερμανική,
  • Ιταλική
  • Ισπανική.

Οι σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψήφιους από την ιστοσελίδα του ΚΠγ (www.kpg.minedu.gov.gr) και στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας .

file icon doc Δελτίο τύπου  file icon doc Y.Aπόφαση