Υποβολή Προκήρυξης Εκδρομής


Για να εμφανιστεί η φόρμα υποβολής της πρόσκλησης θα πρέπει να έχετε κάνει εισαγωγή στο σύστημα δίνοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό ΠΣΔ της σχολικής μονάδας.

Η συμπλήρωση της φόρμας γίνεται με ευθύνη του Δ/ντή της σχολικής μονάδας.
Δηλώστε στη φόρμα τα εξής:
1. Γράψτε τον τίτλο της ανάρτησης (δηλαδή μια σύντομη περιγραφή της εκδρομής / μετακίνησης – Είδος εκδρομής, χρόνος και χρονική διάρκεια, τόπος πραγματοποίησης).
2. Επιλέξτε το επίσημο έγγραφο πρόσκλησης ενδιαφέροντος που έχετε συντάξει από τον υπολογιστή σας (πρέπει να είναι σε μορφή pdf*).
3. Πατήστε Υποβολή ανάρτησης προκήρυξης.

 

  • Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να διορθώσετε την πρόσκλησή σας θα πρέπει να συντάξετε ορθή επανάληψή της και να προχωρήσετε σε νέα ανάρτηση. Στην περίπτωση αυτή θα σημειώσετε στο πεδίο της σύντομης περιγραφής με κεφαλαία γράμματα: (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ). Επιπλέον, θα πρέπει να επιλέξετε Ανακοινοποίηση στο αντίστοιχο κουμπί της φόρμας υποβολής.
  • Εάν δε διαθέτετε εφαρμογή δημιουργίας pdf εγγράφων μπορείτε να κατεβάσετε το PDFcreator
  • Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το  MS Word (2007 ή/και νεώτερο) : Αποθήκευση ως pdf ή xps