Είσοδος και Εξυπηρέτηση Κοινού στη Δ.Δ.Ε Αχαΐας


1. Σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021ΚΥΑ η εξυπηρέτηση του κοινού εξακολουθεί να γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
2. Tο κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test).


Υποβολή αιτήσεων για επιτήρηση στον γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι-ες για τη θέση του/της επιτηρητή/τριας στο γραπτό διαγωνισμό πλήρωσης θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Προκήρυξη 1Γ/2022 – ΦΕΚ 9 /Τεύχος Α.Σ.Ε.Π./ 25 Φεβρουαρίου 2022) που θα διεξαχθεί στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2022, να υποβάλλουν την αίτηση μέσω του συνδέσμου μέχρι τη Δευτέρα 03-10-2022 και ώρα 13:00μμ.

Διευκρινίζεται ότι:

Περισσότερα

Οργάνωση και Διεξαγωγή επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2022

Α. Οργάνωση και Διεξαγωγή των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2022
Β. Οδηγίες για τα 2 Ε.Κ. και τo Β.Κ. των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2022

– Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2022