Είσοδος και Εξυπηρέτηση Κοινού στη Δ.Δ.Ε Αχαΐας


1. Σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021ΚΥΑ η εξυπηρέτηση του κοινού εξακολουθεί να γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
2. Tο κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test).


Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2023_ΑΔΑ 6ΨΚΧ4653ΠΩ-5Λ8
ΕΞΕ – 9372 – 2023 – Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ

Αποτελέσματα ΚΠγ περιόδου 2022 Β’

Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου 2022 Β’ για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

– ΔΤ Αποτελεσμάτων 2022 Β’

Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων Εκπαιδευτικών σχετικά με τη Διαδικασία Παραίτησης και Συνταξιοδότησης για το σχολικό έτος 2022-20223

Αίτηση-Δήλωση Παραίτησης:
Τετάρτη, 1-2-2023 έως και την Δευτέρα 13-2-2023

Υποβολή δικαιολογητικών στη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης:
Τρίτη, 14-03-2023 έως και Τετάρτη 31-05-2023 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού από την υπηρεσία μας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610-465874, 2610-465881
Email: mail@dide.ach.sch.gr

– Ενημέρωση σχολείων 2023
– Διευκρινίσεις
– Δήλωση παραίτησης
– Αίτηση απονομής σύνταξης
– ΥΔ για ταμεία
– Κατάλογος δικαιολογητικών
– Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε, Δ.Ε, μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το έτος 2022-2023

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

– Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών προκαταρκτικές εξετάσεις Στρατιωτικών Σχολών
– Προκήρυξη για εισαγωγή ΑΣΕΙ / ΑΣΣΥ 2023_ΑΔΑ 6ΘΘ16-2ΓΖ

Ανακοίνωση Πινάκων Δεκτών – Μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών μετά από Ενστάσεις

1215_24-01-23_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΔΕΚΤΩΝ_ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΔΝΤΩΝ_ΜΕΤΑ_ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ_signed
ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΕΚΤΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ- ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ