Είσοδος και Εξυπηρέτηση Κοινού στη Δ.Δ.Ε Αχαΐας


Σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021ΚΥΑ η εξυπηρέτηση του κοινού εξακολουθεί να γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.


Πρόσκληση για Δήλωση Προτίμησης Σχολικών Μονάδων για Οριστική Τοποθέτηση (Υπεράριθμοι – Π.Σ./ΠΕΙ.Σ. – ΠΕΠΑΛ Αιγίου)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από ΤΡΙΤΗ 16/04/2024 μέχρι και ΠΕΜΠΤΗ 25/04/2024 και ώρα 12 μ.μ.

Διαβιβαστικό_Πρόσκληση Υπεραριθμων για τοποθετηση_2024_16.4.2024_signed
Ονομαστικός Πίνακας Υπεράριθμων-ΑΠΟΦΑΣΗ_signed
Πίνακας Οργ. κενων-Υπεραριθμιων_03_ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Επικαιροποιημένος Πίνακας Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών 2024

Επικαιροποιημένος Πίνακας Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών 2024 ως προς το κενό (Προσθήκη) ΠΕ02 στο ΓΕΛ Κλειτορίας

Πίνακας Οργ. κενων-Υπεραριθμιων_03_ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Ονομαστικός Πίνακας Υπεράριθμων – ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 ) από Παρασκευή 12-04-2024 έως και την Δευτέρα 15-04-2024 και ώρα 13:00 το αργότερο. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr).

Διαβ Εισηγησης Υπεραρίθμων 2024_12.04.2024_signed
Ονομαστικός Πίνακας Υπεράριθμων-ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Αρχικός Πίνακας Οργ. κενων-Υπεραριθμιων_02_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόσκληση για Δήλωση Χαρακτηρισμού υπεραριθμίας 2024 / Δήλωση υπεραριθμίας / Πίνακας οργανικών κενών

Καλούνται ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά
σε σχολικές μονάδες Γενικής Παιδείας του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, στις οποίες διαπιστώθηκε
υπεραριθμία (σύμφωνα με τον Πίνακα Οργανικών κενών – Υπεραριθμιών που καταρτίσθηκε με
την υπ’ αριθμ. 12/08-04-2024 πράξη του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας ο οποίος και επισυνάπτεται) να
δηλώσουν, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι υποβάλλοντας θετική ή αρνητική
δήλωση υπεραριθμίας.

από Δευτέρα 8/04/2024 μέχρι και Τετάρτη 10/04/2024 στις 11:00 π.μ. το αργότερο.

Προσκληση για δήλωση χαρακτηρισμού υπεραριθμίας_2024_up02 signed
Δήλωση Υπεραριθμίας pdf
Δήλωση Υπεραριθμίας doc
Αρχικός Πίνακας Οργ. κενων-Υπεραριθμιων_αναρτ

Ενημέρωση για τον Προγραμματισμό του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας σε σχέση με τις Υπηρεσιακές Μεταβολές

Μετά την ολοκλήρωση από το ΥΠΑΙΘΑ των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Δ.Ε. από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης του τρέχοντος σχολικού έτους, το ΠΥ.Σ.Δ.Ε. Αχαΐας προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, ανακοινώνει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τις επικείμενες υπηρεσιακές μεταβολές που ξεκινούν από ΔΕΥΤΕΡΑ 08.04.2024.

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα αποτελεί ενδεικτική χρονική εκτίμηση των εργασιών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αχαΐας, η οποία μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη των διαδικασιών.

Για όλα τα παραπάνω και σε κάθε επιπλέον περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο θα γίνεται έγκαιρη και άμεση ενημέρωση όλων, μέσω λεπτομερών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας. (www.dide.ach.sch.gr)

εκ της Γραμματείας ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

τηλ 2610 465872 465863

ΔΔΕ Αχαΐας – Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υπηρ.Μεταβολών 2024_signed (1)

Α’ Κύκλος Κινητικότητας

Σε συνέχεια της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1300/οικ.6667/03-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΞΞΜ46ΜΤΛ6-ΚΟ4) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθμ. 34877/E2/4-4-2024 (ΑΔΑ: Ρ1ΡΙ46ΝΚΠΔ-8ΚΙ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, διευκρινίζεται ότι μετά την δημοσίευση του Π.Δ.85/2022 (Α΄232)  τα περιγράμματα θέσεων της Κινητικότητας που έχουν προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου 2024, εκτός από τον κλάδο – που είναι εμφανής στην αρχική οθόνη- χαρακτηρίζονται και από ειδικότητα, βάσει τυπικών προσόντων, η οποία φαίνεται μόνο αν ο υποψήφιος μεταβεί στο  αντίστοιχο περίγραμμα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κωνσταντίνα Τσιαβίκου
MSc,Προϊσταμένη Τμήματος Α΄ Κινητικότητας
Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.
Τηλ.: 2103442273
e-mail: ktsiavikou@minedu.gov.gr

Σχετικά με τα λειτουργικά κενά Μουσικών σχολείων και λειτουργικά κενά Καλλιτεχνικών σχολείων για αποσπάσεις 2024-2025

«1. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερωθούν σχετικά με τα υφιστάμενα λειτουργικά κενά των Μουσικών Σχολείων, τα οποία έχουν καταχωριστεί αρμοδίως από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opsyd.sch.gr/  του ΟΠΣΥΔ.  Επισημαίνεται να μην περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους Μουσικά Σχολεία στα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί κενές λειτουργικές  θέσεις στον κλάδο/ειδικότητά τους.  Σε περίπτωση που οι αιτήσεις τους αφορούν  Μουσικά Σχολεία  όπου δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στον κλάδο/ειδικότητά τους, οι αιτήσεις απόσπασης θα απενεργοποιούνται».

«1.Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερωθούν σχετικά με τα υφιστάμενα λειτουργικά κενά των Καλλιτεχνικών Σχολείων, τα οποία έχουν καταχωριστεί αρμοδίως από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opsyd.sch.gr/  του ΟΠΣΥΔ. Επισημαίνουμε να μην περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους Καλλιτεχνικά Σχολεία στα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί κενές λειτουργικές θέσεις στον κλάδο/ειδικότητά τους. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις τους αφορούν Καλλιτεχνικά Σχολεία όπου δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στον κλάδο/ειδικότητά τους, οι αιτήσεις απόσπασης θα απενεργοποιούνται».

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Δ/νση Τεχν Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού

ΕΞΕ – 35768 – 2024 – «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 78- ΠΕ 80- ΠΕ 81- ΠΕ 82- ΠΕ 83- ΠΕ 84- ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσε

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιασ Εκπ/σης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΑ και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ για το σχολικό έτος 2024-2025

– Πρόσκληση ΠΕ86 για αποσπάσεις στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΑ και στις ΠΔΕ