Είσοδος και Εξυπηρέτηση Κοινού στη Δ.Δ.Ε Αχαΐας


Σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021ΚΥΑ η εξυπηρέτηση του κοινού εξακολουθεί να γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.


Απόφαση Τροποποίησης Τοποθέτησης/Διάθεσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΔΕ

2η Απόφαση τροποποίησης τοποθέτησης ή και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που ισχύει από 25-09-2023

2H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔΕ 62Μ046ΝΚΠΔ-Μ9Α

Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/τριών Σχ. Μονάδων και Ε.Κ., καθώς και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (ορθή επανάληψη)

Πλήρωση με επιλογή θέσεων Υποδιευθυντών/τριών και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. στις  Σχολικές Μονάδες Γενικής, Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

από Τρίτη  26 Σεπτεμβρίου 2023 έως και Πέμπτη 5 Οκτωβρίου

και ώρα 15:00΄

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην αίτηση για την έκδοση του Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ) να αναγράφεται οπωσδήποτε η πρόθεση υποψηφιότητας για τις θέσεις Υπ/ντών/ντριών ή Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ., προκειμένου να ληφθεί υπόψη για την έκδοση Π.Υ.Μ.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση για έκδοση ΠΥΜ μέχρι 2/10/2023.

 Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση δεν χρειάζεται να επανυποβάλουν.

Περισσότερα

Ανάθεση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου

Ανάθεση διοικητικού έργου για συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου (67ΞΜ46ΝΚΠΔ-Μ78)