Μοριοδότηση λόγων υγείας για αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί

  • Ανήκουν στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας ΚΑΙ
  • Έχουν κάνει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ  ΚΑΙ
  • Είχαν κάνει αίτηση βελτίωσης  ή οριστικής τοποθέτησης τον Οκτώβριο του 2023  ΚΑΙ
  • Διαθέτουν δικαιολογητικά μοριοδότησης, σύμφωνα με την εγκύκλιο αποσπάσεων,  για λόγους υγείας ιδίων / τέκνων / γονέων / αδελφών / συζύγων, τα οποία δεν έχουν ήδη στείλει στη Δ.Δ.Ε.,  να τα στείλουν στο dieythdde@sch.gr ( λογαριασμός Δ.Δ.Ε. για μηνύματα εμπιστευτικού χαρακτήρα) , με θέμα «Αίτηση απόσπασης: Δικαιολογητικά μοριοδότησης για λόγους υγείας ιδίου / τέκνων ….. (συμπληρώστε ανάλογα) ….»

 Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν μέχρι και την Τρίτη 16/7/2024.

Περισσότερα