Υποβολή Έκθεσης Δραστηριότητας Κινητικότητας ERASMUS+

 

Για να εμφανιστεί η φόρμα υποβολής της πρόσκλησης θα πρέπει να έχετε κάνει εισαγωγή στο σύστημα δίνοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό ΠΣΔ της σχολικής μονάδας.

Η συμπλήρωση της φόρμας γίνεται με ευθύνη του Δ/ντή της σχολικής μονάδας.
Δηλώστε στη φόρμα τα εξής:
1. Γράψτε τον τίτλο της ανάρτησης (δηλαδή μια σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας).
2. Επιλέξτε το επίσημο έγγραφο έκθεσης από τον υπολογιστή σας (πρέπει να είναι σε μορφή pdf*).
3. Πατήστε Υποβολή ανάρτησης έκθεσης.

Συμπληρώστε το όνομα της σχολικής σας μονάδας

Σύντομη περιγραφή

File name:

File size: