Σχολικές Εκδρομές - Μετακινήσεις


Επικοινωνία – Υποστήριξη

Εκδρομές – Μετακινήσεις

Μπλέτσος Γεράσιμος : 2610465876
Κρίκης Νικόλαος : 2610465836
Μανωλά Ειρήνη : 2610465857

Για την εφαρμογή της ανάρτησης

Τμήμα Δ’ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών:
2610465865
2610465814
2610465833