Μαθητές

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024

ΕΞΕ – 136784 – 2023 – Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία

Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ Υποψήφιος 2024
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ΓΕΛ για 5 ΜΟΥΣΙΚΑ 2024
ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2024
ΕΞΕ – 136798 – 2023 – Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 – Έκδοση 1
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2024
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2024

Αίτηση-Δήλωση ΕΠΑΛ 2024

Α-YΔ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΠΑΛ 2024
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ (9Ξ1Η46ΝΚΠΔ-0Λ5)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2024
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 Ημερ ΕΠΑΛ Π.ΕΠΑΛ 2024
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 Εσπερ ΕΠΑΛ 2024
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Α-Δ ΗΜΕΡ ΕΠΑΛ Π.ΕΠΑΛ 2024
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Α-Δ ΕΣΠ ΕΠΑΛ 2024

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας

231120_ΕΞΕ – 132268 – 2023 – Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για εισαγωγή

Οριστικοί Πίνακες Υποψηφίων Μαθητευομένων

Οριστικοί Πίνακες Υποψηφίων Μαθητευομένων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-24 (Η΄ Φάση)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ Οριστικοί Πίνακες 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ Οριστικοί Πίνακες Επαλ Κάτω Αχαΐας
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ Οριστικοί Πίνακες 1ου ΕΠΑΛ Πάτρας
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ Οριστικοί Πίνακες 2ου ΕΠΑΛ Πάτρας
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ Οριστικοί Πίνακες 4ου ΕΠΑΛ Πάτρας
6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ Οριστικοί Πίνακες 6ου ΕΠΑΛ Πάτρας
7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ Οριστικοί Πίνακες 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Οριστικοί Πίνακες ΕΠΑΛ Παραλίας

Προσωρινοί Πίνακες Υποψηφίων Μαθητευομένων

Προσωρινοί Πίνακες Υποψηφίων Μαθητευομένων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-24 (Η΄ Φάση)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ Προσωρινοί Πίνακες 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ Προσωρινοί Πίνακες Επαλ Κάτω Αχαΐας
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ Προσωρινοί Πίνακες 1ου ΕΠΑΛ Πάτρας
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ Προσωρινοί Πίνακες 2ου ΕΠΑΛ Πάτρας
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ Προσωρινοί Πίνακες 4ου ΕΠΑΛ Πάτρας
6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ Προσωρινοί Πίνακες 6ου ΕΠΑΛ Πάτρας
7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Προσωρινοί Πίνακες 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Προσωρινοί Πίνακες ΕΠΑΛ Παραλίας