Ανακοινώσεις ΠΥΣΔΕ

Ορθή Επανάληψη του Πίνακα Εισήγησης Οριστικής Τοποθέτησης ως προς την Κατηγορία των Εκπ/κων με Θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και συγκεκριμένα την ειδικότητα ΠΕ86 (ΠΡΑΞΗ 14/26-05-2023)

Εισήγηση τοποθέτησης 2023 απο τη συνεδρ. ΠΥΣΔΕ 02 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΕ86
Επικ.Πίνακας Oργ.Kενων-Yπεραρ.Γενικής Παιδείας 2023 ανα σχολική μονάδα ΜΕΤΑ ΥΠΕΡ. 26.05.2023_ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Παράταση στην προθεσμία υποβολής αίτησης – δήλωσης προτίμησης σχ. μονάδων για οριστικές τοποθετήσεις-βελτιώσεις

Δίνεται  παράταση στη υποβολή αίτησης –δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων για οριστικές τοποθετήσεις-βελτιώσεις μέχρι και την Παρασκευή 02/06/2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι το αργότερο (λόγω τεχνικού προβλήματος)

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε κενές Οργανικές Θέσεις

Πρόσκληση_Οριστικών Τοποθετησεων ΕΕΠ-ΕΒΠ_2023_29.5.23_signed

Πίνακσς οργανικών κενών_ΕΕΠ-ΕΒΠ_2023_29.5.23_signed
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ_ΕΒΠ_σμεαε-1

Πίνακας Οριστικών Τοποθετήσεων 2023 α) Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών β) Εκπ/κων με Θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. που δεν κατέστη εφικτό να τοποθετηθούν οριστικά σύμφωνα με την παρ. 16 του αρθ. 19 του Ν.4692/2020 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του αρθρ. 94 του Ν.4812/2021 και γ) εκπ/κων που δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο ΠΕΠΑΛ Αιγίου

Ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5) από Παρασκευή 26-05-2023 έως και τη Δευτέρα 29-05-2023 και ώρα 9:00 το αργότερο. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται  μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr).

Διαβ Τοποθετήσεις_Υπεραριθμ_26.5.23_signed

Εισήγηση τοποθέτησης 2023 απο τη συνεδρ. ΠΥΣΔΕ 01 αναρτηση

Επικ.Πίνακας Oργ.Kενων-Yπεραρ.Γενικής Παιδείας 2023 ανα σχολική μονάδα ΜΕΤΑ ΥΠΕΡ. 26.05.2023_signed

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΙΝΑΚΑ_ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_2023_ΜΕΤΑ ΕΓΓΡ. ΠΔΕ_signed

Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Προτίμησης Σχολείων για Οριστική Τοποθέτηση / Βελτίωση θέσης Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής 2023

Διαβιβαστικό_Οριστικές-Βελτιώσεις_ΓΕΝΙΚΗΣ_2023_23_06_2023.signed
Επικαιροποιημενος Πίνακας οργ. κενων-υπεραρ. Γενικής Παιδείας 2023 ανα σχολική μονάδα_19_04_2023
Διαβιβαστικό_Οριστικές-Βελτιώσεις_ΕΙΔΙΚΗΣ_2023_23_05_2023.signed
Οργανικά κενα ΣΜΕΑΕ και ΤΕ 2023 23_04_2023
Γνωμοδότηση ΣΤΕ
9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ_ΥΠΕΣ

Ενημέρωση των εκπαιδευτικών ως προς τις υπηρεσιακές μεταβολές

Λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 54803/Ε2 17-05-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, σύμφωνα με οποίο η Επιτροπή του ΣΤΕ αποφάσισε την κατ εξαίρεση διενέργεια του συνόλου των προπαρασκευαστικών πράξεων που απαιτούνται για τις υπηρεσιακές μεταβολές του εκπαιδευτικού προσωπικού

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής που:

  1. Βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας (συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν πάρει μετάθεση στην Αχαΐα)
  2. Έχουν αιτηθεί βελτίωση τοποθέτησης σε σχολική μονάδα

ότι οι αιτήσεις δήλωσης προτίμησης σχολείων θα ξεκινήσουν από την Τρίτη 23/05/2023

ΕΝΗΜΕΡ.Δ-ΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ-54803-Ε2-17.5.23

Προσωρινή Αναστολή Διαδικασίας Ρύθμισης Υπεραριθμιών και Τοποθέτησης σε Οργανικά Κενά

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της προκήρυξης των εθνικών εκλογών, η Διαδικασία Ρύθμισης Υπεραριθμιών και Τοποθέτησης σε Οργανικά Κενά έχει ανασταλεί προσωρινά σύμφωνα με την με αριθ.πρωτ. Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-4-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης για σχετικές ανακοινώσεις.

Από τη Γραμματεία ΠΥΣΔΕ Αχαΐας.

Πρόσκληση για Δήλωση Προτίμησης Σχολ. μονάδων για Οριστική Τοποθέτηση (Υπεράριθμοι – Π.Σ.- ΠΕΙ.Σ. -Π.ΕΠΑ.Λ Αιγίου)

Πρόσκληση για δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για οριστική τοποθέτηση: α)  Eκπ/κών Γενικής Παιδείας που κρίθηκαν υπεράριθμοι, β) εκπ/κων με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. που δεν κατέστη εφικτό να τοποθετηθούν οριστικά και γ) εκπ/κων που δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο ΠΕΠΑΛ Αιγίου – Επικαιροποιημένος πίνακας Οργανικών κενών/υπεραριθμιών Γενικής Παιδείας 2023 (μόνο ως προς τις υπεραριθμίες του Εσπερινού ΓΕΛ) – Επικαιροποιημένος ονομαστικός πίνακας χαρακτηρισμού υπεραρίθμων 2023

Διαβιβαστικό_Πρόσκληση Υπεραριθμων για τοποθετηση_2023_19.4.2023_signed
Επικαιροποιημενος Πίνακας οργ. κενων-υπεραρ. Γενικής Παιδείας 2023 ανα σχολική μονάδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_2023_signed

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2023

Η πρόσκληση για δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, καθώς και ο επικαιροποιημένος πίνακας μοριοδότησης των εκπαιδευτικών (όσων είναι στη διάθεση ΠΥΣΔΕ, όσων έχουν αιτηθεί βελτίωση και όσων εκπαιδευτικών μοριοδοτήθηκαν για την κρίση της υπεραριθμίας) θα αναρτηθούν την Τετάρτη 19/04/2023.

– Πρόσκληση δήλωσης χαρακτηρισμού υπεραριθμίας 2023
– Πίνακας χαρακτηρισμού υπεράρθμων 2023