Ανακοινώσεις ΠΥΣΔΕ

Δυνατότητα Υποβολής Αίτησης Απόσπασης ΕΝΤΟΣ του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας σε σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης) για το διδακτικό έτος 2021-2022 για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας που διορίστηκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/19-08-2020.

Ενημερώνουμε τους Μόνιμους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας που διορίστηκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/19-08-2020 και οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης) ΕΝΤΟΣ του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2021 – 2022, ότι δύνανται, εφ όσον το επιθυμούν, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την επισυναπτόμενη αίτηση, επισυνάπτοντας και τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά [σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που περιλαμβάνονταν στη Φ.32.2./8509/29.06.2021 «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης ΕΝΤΟΣ του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας σε σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης) για το διδακτικό έτος 2021-2022»], από Δευτέρα 26-07-2021 μέχρι και την Πέμπτη 29-07-2021 και ώρα 11:00 π.μ. το αργότερο.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Αποσπάσεων Μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ εντός της ίδιας Περιοχής Μετάθεσης

Πρόσκληση_Υποβολής_Αιτ_Απόσπασης_Μελών_ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ εντός περιοχής_2021

Ενδεικτικά_Λειτουργικά_κενά_2021-2022_ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΕΝΤΟΣ _2021-2022

Αναμορφωμένος Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Διευθυντών/τριών 3ου Γυμνασίου Αιγίου

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_ΑΝΑΜ.ΠΡΟΣΩΡ._ΑΞΙΟΛ-ΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_3ο_ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ_ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ_3ο_ΓΣΙΟ_ΑΙΓΙΟΥ

Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντων/ντριων 3ου Γυμνασίου Αιγίου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_Δ-ΝΤΩΝ_ΓΣΙΟ_3ο_ΓΣΙΟ_ΑΙΓΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ