Αναπληρωτές

Απόφαση τοποθέτησης – διάθεσης αναπληρωτών/ΕΕΠ κλ. ΠΕ23 – Ψυχολόγων, της πράξης: «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_MNAE_2023-24_ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ_17-11-2023_99ΕΗ46ΝΚΠΔ-298

Έντυπα για την πρόσληψη των αναπληρωτών

– Ατομικά στοιχεία για καταχώρηση στη μισθοδοσία Εργάνη / ‘Εντυπο_Ε3
– Δελτίο απογραφής αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης
– Δελτίο απογραφής αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ
– Δελτίο απογραφής αναπληρωτών Γενικής Παιδείας
– μόνο για ΕΕΠ-ΕΒΠ : Αίτηση αναγνώρισης-συνάφειας ΜΤΧ-ΔΙΔ
– μόνο για ΕΕΠ-ΕΒΠ : Αίτηση αναγνώρισης-προϋπηρεσίας αναπληρωτή
– ΥΔ αναπληρωτών 2023-2024
– Αίτηση αναγνώρισης της συνάφειας του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Εκπαιδευτικών
– Αίτηση αναγνώρισης της προϋπηρεσίας για Μισθολογική Κατάταξη Εκπαιδευτικών
– Αίτηση για μείωση ωραρίου εκπαιδευτικών