Άλλα Θέματα

Υποβολή αιτήσεων για επιτήρηση στον γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι-ες για τη θέση του/της επιτηρητή/τριας στο γραπτό διαγωνισμό πλήρωσης θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Προκήρυξη 1Γ/2022 – ΦΕΚ 9 /Τεύχος Α.Σ.Ε.Π./ 25 Φεβρουαρίου 2022) που θα διεξαχθεί στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2022, να υποβάλλουν την αίτηση μέσω του συνδέσμου μέχρι τη Δευτέρα 03-10-2022 και ώρα 13:00μμ.

Διευκρινίζεται ότι:

Περισσότερα

Παραλαβή Πιστοποιητικών ΚΠγ Δεκεμβρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων του ΚΠγ Δεκεμβρίου 2021 παραλαμβάνονται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου, 2ος όροφος, γραφείο Β3) καθημερινά από 8:30 – 14:30.

Η Παραλαβή θα γίνεται:

  1. από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους (με επίδειξη ταυτότητας) ή
  2. από τους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι, με επίδειξη ταυτότητας του κηδεμόνα και του ανήλικου τέκνου) ή
  3. από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει.

Εξεταστικά κέντρα ΚΠΓ και κατανομή εξεταζομένων ενότητας προφορικών – Μάιος 2022

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 6 της υπ’ αριθ. 23871 29-4-22 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Υποδομών και Μεταφορών – Επικρατείας, τροποποιήθηκε η περ. α της παρ. 1 του άρθρου 19 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/9.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο διαμορφώθηκε ως εξής:

Περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων για επιτήρηση ΚΠγ Περιόδου 2022 Α’

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι-ες για επιτήρηση στο διαγωνισμό Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθεί στις 28 & 29 Μαΐου 2022 στο 3ο ΓΕΛ Πάτρας και στο 13ο Γυμνάσιο Πάτρας, να υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου που θα βρείτε εδώ, από την Τρίτη 10-05-2022 μέχρι και την Τρίτη 17-05-2022 και ώρα 13:00 μμ.

Συνημμένα (4):
Εγκύκλιος 41799/A5/11-04-2022
ΦΕΚ 3650/τΒ’/16-10-2017
ΦΕΚ 4269/τΒ’/01-10-2020
ΦΕΚ 1612/ τΒ’/20-04-2021 (Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων)

Πληροφορίες:
Γραμματεία Α’ Διοικητικού
2610 465816, 886, 887, 871

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για επιτροπή ΚΠγ ΜΑΪΟΥ 2022

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τις επιτροπές των εξεταστικών κέντρων στο διαγωνισμό του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθεί στις 28 και 29 Μαΐου 2022, να υποβάλλουν τη συνημμένη  φόρμα  από σήμερα Τρίτη 26/04/2022 έως την Δευτέρα 09-05-2021 και ώρα 12:00.

Περισσότερα

Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Περιόδου 2022Α

Δελτίο Τύπου Προκήρυξης εξετάσεων 2022Α
Εγχειρίδιο (manual) χρήσης υποψηφίου για υποβολή αιτήσεων 2022Α
Περιοχές Εξέτασης 2022Α
Πίνακας Ειδική περίπτωση – Διευκολύνσεις
Πρόγραμμα Εξετάσεων 2022Α
Προδιαγραφές εξετάσεων 2022A
Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων ΚΠΓ 2022Α

Ανακοινοποίηση: Πρόσκληση για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση

Την Κυριακή 8 Μαΐου 2022 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις α΄ εξαμήνου 2022 για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ). Στο πλαίσιο της οργάνωσης αυτών των εξετάσεων, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. και Δ.Ε., όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις ως αξιολογητές-βαθμολογητές.
Σας ενημερώνουμε ότι για τους επιτηρητές θα υπάρξει νεότερη πρόσκληση.

Περισσότερα