Άλλα Θέματα

Παραλαβή Πιστοποιητικών ΚΠγ Ιουνίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων του ΚΠγ Ιουνίου 2021 παραλαμβάνονται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου, 2ος όροφος, γραφείο Β3) καθημερινά από 8:30 – 14:30.

Η Παραλαβή θα γίνεται:

  1. από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους (με επίδειξη ταυτότητας) ή
  2. από τους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι, με επίδειξη ταυτότητας του κηδεμόνα και του ανήλικου τέκνου) ή
  3. από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει.

Εξεταστικά κέντρα ΚΠΓ και κατανομή εξεταζομένων ενότητας προφορικών – Δεκέμβριος 2021

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/10-12-2021 (ΦΕΚ 5816 Τεύχος B’ 11.12.2021), η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου ή έγχαρτης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή rapid test) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο, αν είναι ενήλικος/η, ή τον γονέα/κηδεμόνα του εάν πρόκειται για ανήλικο/η, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 5. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον/την εξεταζόμενο/η.

Οι φορείς διοργάνωσης των εξετάσεων/εξεταστικά κέντρα όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της υποχρέωσης διενέργειας από το εν λόγω προσωπικό, το οποίο δεν διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την εξέταση. Η δαπάνη για τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου βαρύνει το προαναφερθέν προσωπικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους:

  • ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
  • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας
  • Βεβαίωση/δήλωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (self-test) για Covid-19 ή άλλο τύπο διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή rapid test) ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου

Εξεταστικό Κέντρο: 3ο ΓΕΛ Πατρών (τηλ. 2610.322.190)

Περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων για επιτήρηση ΚΠγ Περιόδου 2021 Β’

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι-ες για επιτήρηση στο διαγωνισμό Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθεί στις 18 & 19 Δεκεμβρίου 2021 στο 3ο ΓΕΛ Πάτρας, να υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου:

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSepD9F2U4etSpudJaF971AVbcXs9TzYComvXAQrAXOPSCZnQQ/formResponse

από την Τρίτη 23-11-2021 μέχρι και την Τετάρτη 01-12-2021 και ώρα 13:00 μμ.

Συνημμένα (4):
– Εγκύκλιος 142109/A5/05-11-2021
– ΦΕΚ 3650/τΒ’/16-10-2017
– ΦΕΚ 4269/τΒ’/01-10-2020
– ΦΕΚ 1612/ τΒ’/20-04-2021 (Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων)

Πληροφορίες:
Γραμματεία Α’ Διοικητικού
2610 465882, 886, 898

Υποβολή αιτήσεων για επιτροπή ΚΠΓ περιόδου 2021 Β’

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στην Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου στο διαγωνισμό Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ περιόδου 2021, που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2021 στο 3ο ΓΕΛ Πάτρας, να υποβάλουν την αίτηση τους, μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του συνδέσμου:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqbxFb98DL4b0QSaqbnaK9nvCkXtev0x-uiQqkl9NOqDGHzA/viewform

από την Πέμπτη 18-11-2021 μέχρι και την Δευτέρα 22-11-2021 και ώρα 13:00 μμ.

44936 ΚΥΑ 2021
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2021B_signed
ΣΥΓΓΕΝΕΙΕΣ
ΦΕΚ_3650_16_10_2017

Πληροφορίες
Γραμματεία Α’ Διοικητικού
2610 465882, 886, 898

Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Περιόδου 2021Β

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 23.59 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας B’ εξεταστικής περιόδου 2021.
Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 και την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 .
Αναλυτικά:
Δ Τ Προκήρυξης εξετ_2021B
KPG_Manual_Candidate 

Περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή φακέλου για την αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας και σχετικά με την υποβολή φακέλου για την ανανέωση αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κ.Ξ.Γ. και κατ’ οίκον διδασκαλίας στις οικείες Δ.Δ.Ε.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ