Άλλα Θέματα

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή φακέλου για την αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας και σχετικά με την υποβολή φακέλου για την ανανέωση αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κ.Ξ.Γ. και κατ’ οίκον διδασκαλίας στις οικείες Δ.Δ.Ε.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Ενημέρωση σχετικά με τη χορήγηση και την ανανέωση αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κ.Ξ.Γ. και κατ’ οίκον και των επικαιροποιήσεων των στοιχείων φακέλων εκπαιδευτικών»

210729 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΔ. ΔΙΔ. ΦΡ. & ΚΞΓ

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας κατά τη διενέργεια των εξετάσεων του ΚΠγ Α’ εξεταστικής περιόδου 2021

– Δελτίο Τύπου
– Έκτακτα μέτρα προστασίας Covid-19
– Δήλωση αρνητικού αποτελέσματος COVID-19

Εξεταστικά κέντρα ΚΠΓ και κατανομή εξεταζομένων ενότητας προφορικών – Ιούνιος 2021

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31-10-2020 (Β’ 4810), η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο ή τον γονέα/κηδεμόνα του, εάν πρόκειται για ανήλικο/η. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τους φορείς διοργάνωσης των εξετάσεων/εξεταστικά κέντρα όσον αφορά στο κάθε είδος προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων.

  • Η εξέταση των γλωσσών θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.
  • Τα εξεταστικά κέντρα ανά την επικράτεια.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους
    • ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και
    • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
    • Βεβαίωση/δήλωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για Covid-19

Περισσότερα