ΠΥΣΔΕ

Απόφαση τοποθέτησης – διάθεσης αναπληρωτών/ΕΕΠ κλ. ΠΕ23 – Ψυχολόγων, της πράξης: «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_MNAE_2023-24_ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ_17-11-2023_99ΕΗ46ΝΚΠΔ-298

Επαναπροκήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση δύο (2) θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών του ΓΕΛ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

685Α46ΝΚΠΔ-ΩΔΔ
ΦΕΚ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_2023
Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ