ΠΥΣΔΕ

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Αποσπάσεων Μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ εντός της ίδιας Περιοχής Μετάθεσης

Πρόσκληση_Υποβολής_Αιτ_Απόσπασης_Μελών_ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ εντός περιοχής_2021

Ενδεικτικά_Λειτουργικά_κενά_2021-2022_ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΕΝΤΟΣ _2021-2022

Αναμορφωμένος Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Διευθυντών/τριών 3ου Γυμνασίου Αιγίου

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_ΑΝΑΜ.ΠΡΟΣΩΡ._ΑΞΙΟΛ-ΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_3ο_ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ_ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ_3ο_ΓΣΙΟ_ΑΙΓΙΟΥ

Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντων/ντριων 3ου Γυμνασίου Αιγίου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_Δ-ΝΤΩΝ_ΓΣΙΟ_3ο_ΓΣΙΟ_ΑΙΓΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ